Abiazmi’s Weblog
Just another WordPress.com weblog

Anaking, Anak Ama

Hei anaking , anak ama
Poma hidep kudu beragama
Islam sebagai agama
Cecekelan hirup jalma

Cekel pageuh kaislaman
Sing panceug na kayakinan
Ulah rengat kaimanan
Nepi akhir kahirupan

Maot euweuh nu nganyahokeun
Peupeujeuh sing ditengetkeun
Hirup tarapti awalkeun
Ibadah tong diakhirkeun

Ama ikhtiar neanan nafkah
Pikeun bekel hidep ibadah
Supaya hirup merenah
Dunya akherat ngareunah

Hai anaking, anak ama
Geura siapkeun ti ayeuna
Bekel anu kudu dibawa
Ninggalkeun alam dunya

Hai anaking, anak ama
Ama ngarasa sugema
Lamun hidep hirup bagja
Amal soleh nu dibawa

Hai anaking, anak ama
Tuturkeun titah agama
Kudu hade ka baraya
Ka tatangga papada jalma

Omat hirup ulah awuntah
Boga harta ulah dimomonyah
Jauhan anu dicegah
Ku agama jeung pamarentah

About these ads

Belum Ada Tanggapan to “Anaking, Anak Ama”

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: