Abiazmi’s Weblog
Just another WordPress.com weblog

Rentenir Mawa Lieur

Wayah pasosore torojol datang semah ka imah, mawa beja bari arek menta tulung. Bejana mah angger masalah panyakit nganjuk ka Batak. Ari nganjuk ka Batak mah cenah teu meunang telat. Lamun telat meunang laknat ti batak, mangrupa panyarek batak anu matak teu ngeunaheun anu ngadenge, bari suntak sentak , molotot ampir beak kaluar siki matana . Teu meunang euweuh, kudu aya duit keur nawur.Lamun seug telat terus didenda bungana jujuralitan. Ari nagihna, tara ningali sasaha, pokona harita pisam kudu aya. Ari nyarekannana sok tog mol, jeung teu adeuh, tara ningali nyarekan sing hareupeun saha oge. Ari seug lamun geus amek sok bari nembrag sagala, bari jeung uncam ancam. Arek disita imahna, atawa tivina sanajan keur ditonton ku budakna oge,atawa kulkasna arek diringgid, atawa pembantuna arek dibawa,atawa naon bae anu sakirana berharga ceuk manehannana.

Enya, ari enggeus , dalah dikumaha atuh, kuring teu boga duit keur nawurna. Diomongan kitu manehna teu percayaeun. Kalaka beuki tarik ngancamna, pajeurkeun . lamun teu mayar bakal mawa jeger anu bakal maksa atawa polisi anu bakal ngasupkeun ka penjara.

Ngadenge ancaman batak kitu, hate beuki murengked, tapi angger , da teu boga duit. Piraku kudu ngajual imah, anu sakieu kaayaannana. Bari moal jol payu, da kudu ditatawarkeun heula, teu gampil saperti malikkeun keungeun. Ari di jual ka si batak, da licik manehna mah nawarna te h murah, teu saruwa jeung ilaharna, umumna batur ngajual.Bari hate teu merean lamun seug imahna dipimilik ku batak. Sok inggis imahna te h dipake gereja, atawa nyanyanyian minangka ibadah ritual, dipake ibadah ku agama manehna. Kacida teu ridlona lamun kitu . Kolot kuring oge sanajan miskin tapi ari bareto mah milu perang jeung belanda , anu sarua agama jeung si batak. Semangatna kolot bareto salian ti ngewa ka penjajah, anu maokan harta kakayaan bangsa Indonesia, oge sakatungna belanda datang ka ieu nagara kulantaran boga paniatan hayang majukeun agamana sangkan bisa diagem ku masyarakat anu dijajah..Bareto oge kolot kacida ngewana ka belanda. Nya, sanajan ibadah kuring masih belat betong, tapi angger teu ridlo lamun agama belanda bisa ngahabu di ieu daerah.

Nya,eta oge aya hasil jualan cikopi jeung bala-bala, ngan ari keur dahar kumaha,? Acan budak hayang jajan. Acan ongkos budak sakola. Acan meuli buku keur budak sakola. Acan keur modal dagang. Naha atuh kuring ulah dagang deui, atawa kumaha? Lamun teu dagang kumaha saterusna keur maraban anak pamajikan jeung risiko sapopoena.
Da gening ari dadagangan ayeuna mah ngan saukur sakieu buktina,anu meuli teu cara bareto. Jelas, lamun kitu , panghasilanna oge nguranngan, bari gening harga-harga sanggeus listrik naek the beuki angot ngajul harga nararaek, ari ngajual kudu angger. Da lamun ditaekkeun atawa dileutikkeun mah moal aya anu meuli.

Kuayana kitu matak bararingung, nya kama atuh kudu neangan duit? Ka bang moal dipercaya, da teu boga anggunan. Naon anu arek dianggunkeun, batan sakieu kabogana oge. Ari minangsaraya ka anu beunghar, era ditambah sok inggis sieun kalahka nyeri hate, alatan dihina atawa disapirakeun. Jeung saha atuh anu beunghar anu bageur. Eta we, pernah nyobaan datang kanu beunghar. Ari pek ngomongna te h,”Boboraah keur nulungan Emang, kuring oge boga hutang Lima puluh juta , kudu aya keur nyicilna tilu juta, wayah kiwari can meunang. Ari bang tara nyahoeun teu boga duit, angger we kudu dibayar dina waktuna mah. Eta we , sok rajol pagawe bang datang, namyakeun iraha rek dibayar. .”

Jadi ngarempod ningali kaayan kieu mah, anu beunghar siga kitu.Saruwa anu beunghar lainna oge, meureun.

Ari neangan Baitul Maal cara jaman Nabi , bet euweuh diurang mah.
“Nya, atuh kuring te h datang ka dieu ,ka Ajengan, Sugan we Ajengan gaduh artos , tiasa maparin nambut ka abdi.”

Kabeneran, ieu aya duit pamere tinu beunghar, anu beunghar kamari haying dido’akeun, alatan budakna karek tujuh poe lahir, maksud anu beunghar , Ekah budakna..
Cag geura bayar. Ulah sakali-kali deui nginjem ka rentenir, matak teu barokah kana dagangna.

“Hatur nuhun, Ajengan” bari gura-giru pamitan balik, da Batak masih ngadagoan di imahna.

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Rentenir Mawa Lieur”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: