Abiazmi’s Weblog
Just another WordPress.com weblog

Ngaronjatkeun Pendidikan Rumaja

Rumaja kiwari geus loba anu kapincut nurutan kalakuan tingkah polah jalma anu jauh tina kabiasaan-kabiasaan kolotna bareto.
Tingkah polah eta bisa ditingali sapopoe diunggal gang, atawa pengkolan, atawa tempatna kumpul jelema.

Ceuk Aki :”Bareto mah lamun datang waktu maghrib barudak teh geus mamarandi salin pakean anu beresih ,aya di masigit, rareang maca sholawat ngadagoan anu rek berjamaah sholat maghrib. Ba’da sholat maghrib diteruskeun ngaderes Al Qur’an , diajar kaifiah susuci, wudlu, sholat, do’a-do’a jeung sajabana. Ari beres mah ngaji jeung ngapalkeun tara bet ulin deui, komo anu teu bogo tv mah langsung ka enggon sare.”

Aya kaera lamun seug waktu maghrib masih keneh cingogo di sisi jalan, atawa ngobrol gogonjakan bari ngagandengan batur, komo bari juntrang jentren ngagitar , ngalagu bari seuseurian ,ngahalangan batur ngaliwat, ngaheureuyan unggal awewe ngora datang.
Teu wanieun papaduaan awewe jeung lalaki ngobrol di tempat anu nemrak bari silih cepeng leungeun , silih tangkeup, komo silih cium sagala kawas anu geus kawin.

Enya, alus lamun anu diturutkeunna teh kapinteran, kadisiplinan, karapihan, kabersihan, kakadaekna. Da iyeu mah anu diturutanna teh, kumaha mode rambut, pakean, akhlak anu goreng, kabiasaan anu goreng, kamaksiatannana. Tah eta mah teu panuju pisan. Sok inggis ngandih kabiasaan kolot -kolot anu hade anu sakuduna dimumule.

Balukarna, teu saeutik rumaja anu wangkelang ka kolotna, bet ngancam arek maehan sagala lamun kahayangna heunteu diteudunan. Leuheun lamun nincak ka anu boga, teu kabayang kumaha bingungna kolot anu teu mampu kudu ngayakeun sakumaha anu dipikahayang ku budakna.

Teu aneh kiwari mah budak awewe can kawin tapi geus reuneuh. Bari masih sakola keneh, can tamat. Da eta bet kapincut ku kabogohna , kaolo sangkan mere ka kabogohna kaparawananna. Ceunah, lamun mere teh eta tanda bener-bener cintana. Padahal eta mah ngan saukur pulitik kabogohna , da gening geus reuneuh mah manehna teh bet kabur ngajauhan awewena , teu daekeun tanggung jawab. Anu puguih mah anger kolotna anu ripuh, kudu ngurus budakna titimiti reuneuh , ngajuru, jeung ngurus budakna anu dilahirkeun.

Loba pisan anu teu bisa ditek-tek hiji-hiji, ngabejer beaskeun rupa-rupa paripolah rumaja anu geus kapincut ku kalakuan sagala maksiat jaman kiwari.

Euweuh deui cara anu leuwih alus pikeun nahan budaya anu gpreng boh ti lingkungan jero atawa luar negeri, iwal kudu gawe babrengan antara kolot, pendidik/sakola jeung pamarentah,sarta para pengusaha sagala bidang bisnis, sangkan ngaronjatkeun tur ngaestokeun pangajaran anu sistimatis pikeun ngatik ngadidik para rumajana ulah ti geubrus kana tingkah anu teu dipikahayang ku balarea. Tur bisa ngamumule budaya bangsa anu hade.

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Ngaronjatkeun Pendidikan Rumaja”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: