Abiazmi’s Weblog
Just another WordPress.com weblog

Uyut Thoif

Uyut Thoif kantos ngaos di Galunggung. Tidinya ku guruna kedah angkat mapay basisir riren dilaut eureun .Di Laut eureun teuleum dugika ka hiji basisir anu aya dina kakawasaan raja Mataram .
Di eta kawasan anjeunna mendakan hiji raramean.Sing horeng Raja harita nuju ngayakeun hiji sayembara. “Sing saha wae anu tiasa naek kana tambang langlayangan kalawan tiasa nulis lafad kalimah syahadat dina eta langlayangan, bakal ditikahkeun sareung putri Raja anu jenenganna Putri Rahasiah.”
Nalika lebet kana eta kawasan sayembara, Uyut Thoif naroskeun ka salah sawios jalma anu aya dina eta tempat,” Punten, upami kuring tiasa ngiringan eta sayembara.?”
Anu ditaros ngawaler:”Ih, puguh we bisa mah,da saha wae oge meunang miluan ieu sayembara.Heunteu dibates. Lamun seug arek miluan mah ,giru ulah hararese,da puguh geus tereh rengse bari ari waktu geus nyelerek sakeudeung deui oge waktu Maghrib dating. .Jeung deui nepika wayah kieu can aya anu bisaeun, sugan ari anjeun mah mampu”
Uyut Thoif anu make rabig, lumpat ngabelesat nyampeurkeun pakalangan .Terekel naek , parantos nepi ka tungtungna , ret nulis lapad kalimah syahadat dina eta langlayang. Beres nyerat,anjeunna mulutan benang tali langlayangan digolongan dugi kahandap deui.
Anu nonton helok ningali kapinteran Uyut Thoif . Nyakitu deui anu jadi Raja bungah, ayana anu bisaeun ngalaksanakeun kapalayna. Teu kaliwat Putri Raja ,mesem gumujeng aya jalma anu perkasa anu pibakaleun janten carogena.
Nalika Uyut Thoif dugi ka handap, teu antaparah deui raja ngagabruk Uyut Thoif,”Bagea, anjeun bakal diaqadan ayeuna pisan ku ama. “
Raja harita keneh ngadahupkeun putrana,Putri Dewi Rahasiah ka Uyut Thoif.,
Saparantosna diaqadan ,Uyut Thoif nyangem ka anu janten Mertua :”Ama,kumargi Tuang Putra teh parantos janten bojo abdi. Abdi bade ngabantun Tuang putra ka tempat anu parantos disayagikeun .
Atuh Raja teu tiasa kumaha ,ari bojona kacida bingaheunnana bade di candak ku carogena teh. Uyut Thoif angkat sareung bojona ,ngantunkeun ibu ramana di karajaan nuju ka hiji tempat, nyatana di Tatar Sunda.

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Uyut Thoif”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: